Hercules Junioreiden tarkoitus on edistää nuorten pohjoissuomalaisten kilpapelaajien kehittymistä kansalliselle huipputasolle. Toimintaperiaatteena on järjestää mahdollisimman edistyksellinen toimintaympäristö, jossa olosuhteiden, seurahallinnon, toimintakulttuurin ja tärkeimpänä valmennuksen laatu on tavoitteiden edellyttämällä tasolla tukitoimintoineen. Hercules Juniorit on tässä yhteisössä se toimija johon pyritään keskittämään paras valmennusosaaminen ja kehityshaluisimmat pelaajat tämän laadukkaan toimintaympäristön luomiseksi ja kehittämiseksi.

Pelaajavalinnat Hercules Junioreihin

Seurasopimuksen mukaisesti, kasvattajaseurat ohjaavat motivoituneimmat ja kyvykkäimmät pelaajat Hercules Junioreiden toiminnan pariin. Lähtökohtaisesti Hercules Juniorit joukkue valitaan syksyllä kauden jälkeen järjestettävien avointen harjoitusten perusteella. Joukkueisiin on kuitenkin mahdollista hakeutua myös avointen harjoitusten ulkopuolella. Valittu joukkue ei ole kiveen hakattu, vaan sinne voi nousta myös kauden aikana, jos kehittyminen kasvattajaseuroissa on ollut hyvää. Joukkueiden vastuuvalmentajat sopivat kasvattajaseurojen valmentajien kanssa edistyneiden pelaajien kohdalla mahdollisuudesta osallistua Hercules-joukkueiden treeneihin kerran viikossa.

Hercules Junioreiden ja kasvattajaseurojen yhteistyö kauden aikana

Kauempaa kulkevien pelaajien kohdalla on mahdollista sopia yhdessä kasvattajaseuran kanssa, että pelaaja harjoittelee Herculesin mukana 2-3 kertaa viikossa ja loput viikkoharjoittelusta tulisi kasvattajaseurassa.

Kasvattajaseurojen kanssa on sovittu, että pelaajilla on mahdollisuus edustaa Herculesin lisäksi myös kasvattajaseurojen joukkueita alueellisissa sarjoissa. Tämä korostuu erityisesti niiden pelaajien kohdalla, jotka asuvat pidemmän matkan päässä. Lisäksi näin turvataan ikäluokan toiminnan jatkuvuus kasvattajaseuroissa. Kaksoisedustuksissa Herculeksen pelit ovat etusijalla.

Kunkin joukkueen vastuuvalmentajan tulee huolehtia säännöllisestä yhteydenpidosta kasvattajaseurojen ikäluokan vastuuvalmentajiin. Yhteydenpitoa hyvä olla vähintään joka toinen viikko. Yhteydenpidon kautta on mahdollista myös järjestää kasvattajaseuroissa hyvin kehittyneille pelaajille mahdollisuuksia harjoitella ajoittain Hercules joukkueiden mukana. Suositus on, että jokaisella Hercules joukkueella käy vähintään kerran viikossa treeneissä 1-4 pelaajaa kasvattajaseuroista.

On tärkeää, että Hercules Juniorit näkyy seurana myös kasvattajaseurojen arjessa. Siten pelaajien, valmentajien ja vanhempien on helpompi ottaa Hercules Juniorit omaksi seurakseen, eikä nähdä sitä kilpailevana seurana. Säännöllisen yhteydenpidon lisäksi Hercules valmentajat ja valmennuspäällikkö käyvät säännöllisesti kasvattajaseuroissa pitämässä valmennuskoulutusta sekä malliharjoituksia. Tämä on myös hyvä keino vaikuttaa siihen, että kasvattajaseurojen valmennusosaaminen ja -sisällöt kehittyvät erityisesti 5v5 ja 8v8 vaiheissa.

Hercules-toiminta U9-U12 ikäluokissa

Herculesleirit

Herculesleirit järjestetään U9-U12 ikäluokissa 3 kertaa vuodessa. Leireille osallistuu pelaajia kasvattajaseuroista sekä mahdollisesti myös yhteisön ulkopuolelta. Leirit ovat esitoimintaa Hercules-toiminnalle ja niillä on suuri merkitys valmennus – ja pelaajakoulutuksellisesti. Leirit lisäävät myös Hercules-yhteisön tunnettuutta sekä auttavat osallistuvia pelaajia ja valmentajia tutustumaan muiden seurojen ikäluokkansa pelaajiin ja valmentajiin.

Huuhkaja- ja Helmaripolku

Hercules-yhteisö pyrkii osallistumaan valtakunnallisiin (T4-5) Huuhkaja- ja Helmaripolun tapahtumiin U10-U15 ikäluokissa. Ikäluokissa U10-U12 Hercules YJ pelaajat valitaan yhteistyöseuroista leirien ja säännöllisen yhteisharjoittelun kautta.

Hercules Juniorit ry

Y-tunnus: 3386023-4

Isokatu 56, 90100 Oulu

p. 050 3219980

toimisto(at)herculesjuniorit.fi


HERCULES JUNIORIT - Pelaajakehityksen edelläkävijä parhaassa seurayhteisössä