Ylimääräisen seurakokouksen päätökset 31.1.2024
Hercules Juniorit ryJulkaistu: 06.02.2024 11.12

Ylimääräisen seurakokouksen päätökset 31.1.2024

Ylimääräinen seurakokous kutsuttiin koolle 31.1.2024 ja kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

 • Toiminnantarkastajaksi tilikausille 23.8.-31.10.2023 ja 1.11.2023-31.10.2023 valittiin Katta Siltavirta. Näin ollen seuraavassa varsinaisessa seurakokouksessa voidaan käsitellä seuran tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto tilikaudelta 23.8.-31.10.2023.
 • Johtokuntaan valittiin Elias Enqvist, joka edustaa johtokunnassa Limingan Pallokarhuja, jonka kanssa on juuri solmittu seurayhteistyösopimus.
 • Hyväksyttiin seuraavat sääntömuutokset, joilla siirrytään yhdestä varsinaisesta kokouksesta kahteen varsinaiseen kokoukseen vastaamaan paremmin seuran vuotuisia toimintoja. Lisäksi varsinaisiin kokouksiin osallistuminen edellyttää jatkossa ennakkoilmoittautumista.
  • 10 § Seuran kokoukset: Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokoukset. Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ylimääräinen...
  • 11 § Varsinaiset kokoukset: Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-maaliskuussa ja kesäkokous touko-kesäkuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Yhdistyksen talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kesäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet seuraavalle toimintavuodelle
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hercules Juniorit Ry

Hercules Juniorit ry

Y-tunnus: 3386023-4

Isokatu 56, 90100 Oulu

p. 050 3219980

toimisto(at)herculesjuniorit.fi


HERCULES JUNIORIT - Pelaajakehityksen edelläkävijä parhaassa seurayhteisössä